Μήνυμα Κοινοτικό Συμβούλιο Επιχειρήσεις Επικοινωνία
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Εκδηλώσεις
Δημοσιεύσεις
Αρχείο
Κοινοτικό Συμβούλιο Ομόδους
Δημοκρατίας 2,4760 Όμοδος
Τηλ : 25422453
Φαξ : 25422519
E-mail : info@omodos.org
 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Ομόδους, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
 
Ονοματεπώνυμο: Ευγένιος Μιχαήλ (Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99605463
E-mail: info@omodos.org
   
Ονοματεπώνυμο: Χριστοφάκης Γεωργίου (Αναπληρωτής Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99444650
   
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
   
Ονοματεπώνυμο: Πελοπίδας Ευγενιάδης
Τηλέφωνα: 99652200
 E-mail: info@omodos.org
   
Ονοματεπώνυμο: Χρίστος Ιωαννίδης
Τηλέφωνα: 99404022
 E-mail: chrisioannides@cytanet.com.cy
   
Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Ηροδότου
Τηλέφωνα: 99672104
 E-mail: g_herodotou@hotmail.com
   
Ονοματεπώνυμο: Γιαννάκης Γεωργίου
Τηλέφωνα: 99484824
 E-mail: arkatena@omodostraditionalproducts.com
   
Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Ζήνωνος
Τηλέφωνα: 99794899
E-mail: panaiszinonos@gmail.com
   
Το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
   
Ονοματεπώνυμο: Φιλιώ Σταύρου (Γραμματέας)
Τηλέφωνα: 99346439
E-mail: info@omodos.org
   
Ονοματεπώνυμο: Χαρούλα Γεωργίου (Γραφέας)
Τηλέφωνα: 99412118
E-mail: info@omodos.org
   
Ονοματεπώνυμο: Μάριος Νικολάου (Εργατοτεχνίτης)
Τηλέφωνα: 97778909

 

Footer
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.